תמונת מנוי: כנס "היה לי חבר 3"

כנס "היה לי חבר 3"

הרצאות
עונה: 2018/2018
כרטיסים מנוי: 4

פרטים נוספים

 

שימו לב, הכנס מכיל 4 הרצאות ולכן מופיעים 4 כרטיסים.

המחיר לא משתנה והוא אחיד לכל הכנס

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסים מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים