ביטול כרטיסים

מדיניות ביטולים:

ניתן לבטל עסקה שבוצעה בטיקטליין על ידי פניה לדואר אלקטרוני mail@ticket-line.co.il ו/או טופס צור קשר המצ"ב. הביטול יעשה תוך 14 יום מביצוע העסקה ומיום המופע/אירוע. ע"פ חוק הגנת הצרכן עסקת מכר מרחוק לא תזוכה כלל  "אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין האירוע לבין הפרטים, יושב לך הסכום ששולם על ידך עבור הכרטיס/ים בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או עד 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך, כל עוד בקשת הביטול הוגשה לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד האירוע. לא ניתן לבטל חלק מהזמנה. לא ניתן לבטל כרטיסים לאחר שהסתיימה מכירת הכרטיסים המוקדמת לכרטיסים מסוג זה.

יש לציין את פרטי המזמין, תאריך ההזמנה ושם האירוע אליו הוזמנו הכרטיסים.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים